SEARCH THROUGH
MOST SEARCHED
Slovakian Mountains » Little Fatra » Information centres

Information centres


Martin CK Stahlreisen spol. s. r. o.
Ul. 29. Augusta 9, 036 01 Martin
phone: +421 (0)43-16 186, +421 (0)43-413 1407
+421 (0)43-422 1855
fax: +421 (0)43-413 2994, e-mail: stahl@enelux.sk
 
  Turisticko-informačná kancelária
A.Kmeťa 22, 036 01 MARTIN
tel: +421 (0)43-423 87 76, +421 (0)915 833 963
e-mail: e-mail:tik@martin.sk
 
Terchová Turistická informačná kancelária Terchová
phone: +421 (0)41-569 5307, +421 (0)41-599 3100
fax: +421 (0)41 569 5307, e-mail: ztt@terchova.sk
 
Žilina Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia
Republiky 1, 010 01 Žilina
phone.: +421 (0)41-723 31 86
GSM: +421 (0)907 845 567, (0)911 548 300, (0)949 047 001
e-mail: info@tikzilina.sk
 
Rajecke Teplice  Turistické informačné centrum Rajecká Pohoda
ul. Osloboditelov 90, 013 13 Rajecke Teplice
phone: +421 (0)41-549 4368, +421 (0)908 935 321
+421 (0)903 735 321, fax: +421 (0)41-549 4366
e-mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk
 


Back Home Little Fatra