SEARCH THROUGH
MOST SEARCHED
Slovakian Mountains » Low Tatras » Information centres

Information centres


Liptovský Mikuláš

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
phone: +421 (0)44-552 2418, fax: +421 (0)44-551 4448
e-mail: infolm@trynet.sk
 

Liptovský Ján INFORMAČNÉ CENTRUM
ul. Nová 311 (Jednota - na poschodí), 032 03 Liptovský Ján
phone: +421 (0)44-528 0470, fax: +421 (0)44-528 0471
e-mail: icljan@stonline.sk
 
Ružomberok Kultúrne a informačné centrum
Madačova č. 3, 034 01 Ružomberok
phone/fax: +421 (0)44-432 6887, fax: +421 (0)44-432 3216
e-mail: kicrbk@isternet.sk
 
Banská Bystrica Kultúrne a informačné stredisko
Námestie Š. Moysesa 26, 974 01 Banská Bystrica
phone: +421 (0)48-16 186, +421 (0)48-415 5085
fax: +451 (0)48-415 2914, e-mail: pkobb@isternet.sk
 
Brezno Turistická informačná kancelária
Námestie M. R. Štefánika 55, 977 01 Brezno
phone/fax: +421 (0)48-611 4221, e-mail: mubrezno@mbox.zelpo.sk
 
Poprad Mestské informačné centrum
Námestie sv. Egídia 114, 058 42 Poprad
phone: +421 (0)52-161 86, +421 (0)52-772 1394
e-mail: infopp@msupoprad.sk
 


Back Home Low Tatras