SEARCH THROUGH
MOST SEARCHED
Slovakian Mountains » Slovak Paradise » Information centres

Information centres


Poprad Mestské informačné centrum
Námestie sv. Egídia 114, 058 42 Poprad
phone: +421 (0)52-161 86, +421 (0)52-772 1394
e-mail: infopp@msupoprad.sk
 
Spišská
Nová Ves
NOVA, s.r.o., Cestovné centrum Brantner a Tur. informačné centrum
Štefánikovo námestie 10, 052 01 Spišská Nová Ves
phone: +421 (0)53 16 186, +421 (0)53-442 8292
fax: +421 (0)53-442 8292, e-mail: brantner@spisnet.sk
 
Levoča Kultúrno-informačné centrum
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
phone: +421 (0)53-16 186, +421 (0)53-451 0094
fax: +421 (0)53-451 0094, e-mail: tiklevoc@nextra.sk
 


Back Home Spiš, Slovak Paradise

Slovak Paradise and Spiš - Accommodation by type:


Slovakian mountains - Catalogues of accommodation: